Hur väl motsvarar farten på löpband verkligheten?

Hur väl motsvarar farten på löpband verkligheten?

Att den hastighet som man håller på löpband inte motsvarar den hastighet som man har kapacitet till vid “normal” löpning borde väl vara klart för de flesta. Men hur mycket skiljer sig dessa två former av löpning åt och finns det några sätt att göra löpning på löpband mer lik den löpning som man bedriver utomhus eller på bana?

När man läser olika löparbloggar och hemsidor om löpning verkar det råda en stor oenighet kring vad de hastigheter som man har på löpband egentligen motsvarar vid “riktig” löpning. Några påstår att tiderna är direkt överförbara till normal löpning, medan andra mer tillförlitliga källor anser att 0,5-2 % lutning på löpbandet gör så att löpningen på löpband motsvarar löpning utomhus.

Helt klart är i alla fall att den rullningseffekt som finns på löpbandet inverkar på löpsteget. Man springer helt enkelt annorlunda på löpbandet jämfört med löpning i utomhusförhållanden. En annan sak som även naturligtvis påverkar är väder och vind samt de riktningändringar som tillkommer vid löpning utomhus.

Trots allt detta är löpning på löpband en träningsform som kan rekommenderas och som bör ingå i varje seriös löpares veckoprogram vintertid om man inte har möjlighet att vistas större delen av vintern utomlands. Att dra intervallpass utomhos vintertid är som att be om att bli skadad. Dessutom är det nästan omöjligt att få upp den fart som man har kapacitet till eftersom det alltid finns en viss glideffekt vid löpning på snö, oavsett om den är bra packad eller inte.

Det gäller bara att vara medveten om realiteterna när det gäller hastigheterna som man håller på löpband så slipper man bli besviken när man testar på löpning på normalt underlag senare.

Läs mer: Här är bästa löpband just nu

Hur väl motsvarar löpning på löpband utomhuslöpning?

Hur väl motsvarar löpning på löpband utomhuslöpning?

Det finns med andra ord väsentliga skillnader mellan löpband och utomhuslöpning. Den hastighet som ett löpband arbetar med motsvarar i allmänhet väl tempot vid verklig utomhuslöpning när det gäller hur snabbt bandet rör sig under dina fötter. Det finns dock flera faktorer att ta hänsyn till när man jämför löpning på löpband med löpning utomhus och här har jag sammanfattat de viktigaste:

  • Luftmotstånd: När du springer utomhus möter du luftmotstånd, särskilt vid högre hastigheter. Detta motstånd kräver energi för att övervinnas. På ett löpband upplever du inte detta luftmotstånd, så vissa löpare justerar löpbandets lutning något (ca 1 % till 2 %) för att bättre simulera löpförhållanden utomhus. För vanliga joggingturer eller promenader är det dock inte säkert att bristen på vindmotstånd på ett löpband gör någon större skillnad.
  • Terräng- och höjdskillnader: Utomhus har du att göra med variationer i terrängen, som kullar, ojämn mark och ytförändringar (gräs, asfalt, stigar etc.), vilket kan förändra din löpdynamik och energiförbrukning. På ett löpband kan du justera lutningen för att simulera kullar, men det kommer inte att fånga hela mångfalden av utomhusförhållanden.
  • Skillnader i gång och löpsteg: Det finns bevis för att vissa ändrar sin löpstil på ett löpband. Till exempel kan bandets rörelse få en person att förkorta/förlänga sitt löpsteg eller ändra i sin fotnedsättning. Att vara medveten om detta kan hjälpa löpare att försöka bibehålla ett mer naturligt löpsteg på löpbandet.
  • Bältets följsamhet: Löpbandsbältet har en viss “eftergift” eller följsamhet, vilket kan minska stötkraften jämfört med löpning på ett hårdare underlag utomhus. Detta kan göra att löpning på löpband känns något annorlunda och potentiellt skonsammare för lederna.
  • Mentala och psykologiska aspekter: Vissa människor tycker att löpning på löpband är mentalt lättare eftersom de inte behöver navigera eller tänka på sin rutt, medan andra tycker att det är monotont och föredrar stimuli utomhus.
  • Kalibrering: Alla löpband är inte perfekt kalibrerade. Den hastighet som ett löpband rapporterar kanske inte är den exakta hastigheten på bandet, på grund av slitage, felaktig kalibrering eller andra faktorer. Regelbundet underhåll och kalibrering kan säkerställa maskinens noggrannhet.
  • Temperatur och klimatkontroll: Att springa utomhus i varma, kalla, fuktiga eller blåsiga förhållanden kan påverka hur hårt kroppen måste arbeta. Löpband i klimatkontrollerade miljöer eliminerar dessa variabler.

Sammanfattningsvis kan konstateras att även om hastigheten på ett löpband ger en nära approximation av verkliga löphastigheter, kan upplevelsen och energiförbrukningen variera på grund av de faktorer som nämns ovan. För att få en så realistisk upplevelse som möjligt kan du behöva göra mindre justeringar, t.ex. lägga till en liten lutning.

Läs mer: Att tänka på vid köp av löpband

Läs mer om träning på löpband här:

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *