Om mig / About Me

Jag bor sedan hösten 2019 på Malta och trivs alldeles utmärkt med mitt nya liv här. Jag hade länge längtat efter ett liv i ett varmare klimat än det vi har i Finland och när jag tog beslutet att flytta utomlands under våren 2019 kändes det som en tyngd lyfte från mina axlar. Jag avskydde det mörka vinterhalvåret och behövde en förändring i mitt liv. Det räckte inte att uppleva värme och sol på några veckors semester i året.

Att det blev just Malta var en slump. När jag tog beslutet att flytta utomlands lutade det främst mot Lissabon i Portugal och sedan kom även Valencia samt Madeira in som beaktansvärda alternativ. Det var inte innan månaden innan jag faktiskt flyttade som Malta kom in i bilden.

När jag läste på om Malta var det framförallt två saker som vägde tungt. Här är det soligt över 300 dagar i året och alla kan engelska här. Som första flytt utomlands är dessa väldigt viktiga saker. Som person är jag dock ingen som lägger speciellt mycket tid på efterforskning och jag kollade t.ex. aldrig upp var Malta faktiskt låg eller andra saker om Malta. Jag tänkte att det alltid går att flytta om jag inte trivs.

Med facit i hand har allt varit över förväntan. Som värmeälskare trivdes jag genast när jag satte ner foten på Malta. Visst finns det saker som inte fungerar så bra här, men enligt mig är det också en fråga om inställning och vad du värdesätter i livet. Du har kanske inte samma trygghet här, men enligt mig handlar det inte om att fegköra hela livet.

Här är livet mer avslappnat och efter att ha levt hela livet i Finland värdesätter jag också de korta avstånden överallt. Nackdelen är att det är trångt och mycket trafik på ön. Det kan kännas jobbigt för löpare. Men man kan inte få allt. De positiva sakerna med Malta överväger definitivt och jag är lycklig att jag hittar mitt nya hem här.

Vill ni veta mer om mig och mitt nya liv på Malta är det bara att följa bloggen där jag uppdaterar de senaste händelserna i mitt liv.

jobba som digital nomad

About Me

I’ve been living in Malta since the fall of 2019, and I’m really enjoying my new life here. I had been longing for a life in a warmer climate than the one we have in Finland, and when I made the decision to move abroad in the spring of 2019, it felt like a weight was lifted from my shoulders. I was not too fond of the dark winter months, the unreliable weather and the lifestyle where I was living, and I needed a change in my life. It was not enough to experience warmth and sunshine on a few weeks of vacation a year.

The choice of Malta was a coincidence. When I decided to move abroad, it was mainly Lisbon, Portugal, and then Valencia and Madeira that came into consideration. It wasn’t until the month before I moved that Malta came into the picture.

When I read about Malta, two things, in particular, weighed in. It’s sunny over 300 days a year, and everyone speaks English here. As a first move abroad, these are significant things. As a person, however, I am not someone who spends a lot of time on research, and I never looked up where Malta was located or any other things about Malta. I figured that I could always move if I didn’t like it.

In retrospect, everything has been above expectations. As a heat-lover, I felt comfortable as soon as I set foot in Malta. Of course, there are things that don’t work so well here, but I think it’s also a question of attitude and what you value in life.

Life is more relaxed here, and having lived my whole life in Finland, I also appreciate the short distances everywhere. The downside is that the island is crowded and has a lot of traffic. This can be tough for runners. But you can’t have everything. The positives of Malta definitely outweigh the negatives, and I am happy to have found my new home here.

If you want to know more about me and my new life in Malta, just follow the blog where I update the latest events in my life.