Kan man ha en hälsomedveten livsstil och samtidigt snusa?

kan man snusa och ha en hälsosam livsstil

I denna text jämför vi snus från Swedish Match med andra nikotinprodukter ur ett hälsoperspektiv. Vi tittar även på snusets historia och snusproduktionens påverkan på miljön och hur denna har utvecklat för att matcha dagens högt ställda miljökrav. 

Snusets historia sträcker sig över flera århundraden. I Sverige uppfanns och utvecklades snus under 1600-talet. Till en början framställdes det genom att man malde tobaksblad och tillsatte salt och vatten. 

Under 1800-talet blev snus en integrerad del av den svenska kulturen, och det spreds till alla samhällsklasser men även till andra skandinaviska länder. I takt med att efterfrågan ökade, växte också produktionen och distributionen, vilket ledde till att snuset förfinades. På 1900-talet genomgick snusproduktionen ytterligare förändringar när industrialismen tog fart och det blev enklare att tillverka snus. Under det tidiga 2000-talet genomgick snuset ännu en stor förändringsprocess när man började tillverka portionssnus och tobaksfritt vitt snus. 

Jämförelse av snus med andra nikotinprodukter

Med ökad medvetenhet om hälsorisker associerade med rökning, har vissa människor valt snus som ett alternativ till cigaretter. Snusets popularitet har även vuxit internationellt, särskilt i länder där rökningen har minskat på grund av hälsomedvetenhet och lagstiftning. 

När man jämför snus med andra nikotinprodukter framträder flera skillnader, bland annat hur man brukar de olika produkterna. Snus är en rökfri tobaksprodukt som placeras under läppen, till skillnad från cigaretter och vissa andra nikotinprodukter som konsumeras genom rökning. Hur man använder produkten har stor betydelse för nikotinupptaget och snus frisätter nikotin långsammare och över en längre period jämfört med cigaretter, vilket kan leda till en annorlunda känsla. Detta kan i sig även innebära att snusare upplever nikotinet på ett mindre intensivt sätt än rökare.

Vad gäller hälsoeffekterna, tenderar snus att vara associerat med lägre risker för vissa sjukdomar jämfört med cigarettrökning. Forskning har visat att snus inte är lika starkt kopplat till sjukdomar som lungcancer, kronisk bronkit och emfysem, vilka är vanliga hos långtidsrökare. 

Hälsoperspektiv på olika typer av snus

När det gäller hälsoperspektivet på olika typer av snus som exempelvis vitt snus, original lössnus och portionssnus, har varje typ sina egna särdrag vilka kan ha olika påverkan på hälsan.

Vitt snus är ofta mindre fuktigt än traditionellt snus och orsakar därmed mindre missfärgning av tänderna. Det anses också ge en långsammare frisättning av nikotin. Originalsnus är fuktigare, vilket kan leda till ett snabbare nikotinupptag men också ökad risk för irritation i munhålan.

Portionssnus, som kommer i små påsar, erbjuder en mer kontrollerad användning med mindre direktkontakt mellan tobaken och munslemhinnan. Detta kan potentiellt minska risken för vissa munhälsoproblem jämfört med lössnus, som placeras direkt i munnen.

Det är viktigt att känna till att även om snus inte innebär samma risker som cigarettrökning, är det inte riskfritt. Användning av snus har kopplats till vissa hälsorisker, som ökad risk för tandköttssjukdomar och vissa typer av cancer. 

Snusets påverkan på miljön

Tobaksodling kan ha en inverkan på miljön, marken och vattenförbrukningen. I vissa fall används även kemikalier i tobaksodlingen. I dagens miljömedvetna samhälle är det därför viktigt för tillverkare att sträva efter mer hållbara metoder vid odlingen av tobak.

Förpackningen är en annan faktor. Snus förpackas ofta i plastdosor, vilket resulterar i plastavfall. Det finns en växande medvetenhet och efterfrågan på mer miljövänliga förpackningsalternativ, vilket har lett till utveckling av biologiskt nedbrytbara eller återvinningsbara material. Men användningen av portionssnus resulterar också i små påsar som måste kasseras efter användning. Därför finns det idag snusdosor med ett litet fack där man ska lägga sina förbrukade snuspåsar.

För den som vill veta mer om snusets miljöpåverkan rekommenderas ett besök på Naturvårdsverkets webbplats

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *