Ny studie visar samband mellan motion i tonåren och bättre psykiskt välbefinnande i vuxen ålder

Ny studie visar samband mellan motion i tonåren och bättre psykiskt välbefinnande i vuxen ålder

ASICS har publicerat resultaten från sin andra Global State of Mind Study, som visar ett signifikant samband mellan fysisk aktivitet under tonåren och förbättrat psykiskt välbefinnande senare i livet. Undersökningen, som omfattade över 26 000 personer i 22 länder, visar att regelbunden motion inte bara förbättrar den omedelbara mentala hälsan utan även har långvariga effekter i vuxen ålder.

Viktiga åldrar för mental hälsa

Studien identifierar åldrarna 15-17 år som kritiska för att upprätthålla fysisk aktivitet som stöd för den psykiska hälsan. De som var aktiva under dessa år tenderar att fortsätta träna som vuxna och visar högre sinnesstämningspoäng – 64/100 jämfört med 61/100 hos dem som var mindre aktiva under tonåren.

Omvänt hade de som minskade sin fysiska aktivitet före 15 års ålder de lägsta värdena för sinnesstämning i vuxen ålder, vilket visar ett tydligt samband mellan ihållande aktivitet i tonåren och psykisk hälsa i vuxen ålder.

Minskad fysisk aktivitet bland ungdomar

Studien visar en alarmerande nedåtgående trend när det gäller fysisk aktivitet bland yngre generationer, där endast 19 % av Generation Z rapporterade daglig aktivitet under sin barndom, jämfört med 57 % av den tysta generationen.

Denna nedgång är särskilt oroande eftersom den korrelerar med de lägsta värdena för sinnesstämning bland vuxna bland Gen Z-respondenterna, i genomsnitt 62/100.

Professor Brendon Stubbs från King’s College London, en expert på motion och mental hälsa, uttryckte oro över de sjunkande aktivitetsnivåerna hos unga människor och deras potentiella långsiktiga effekter på det mentala välbefinnandet.

“Minskningen av fysisk aktivitet bland yngre generationer i en så avgörande ålder kan ha en betydande inverkan på globala trender för mental hälsa”, kommenterar han.

Tomoko Koda, Managing Executive Officer på ASICS, bekräftade företagets grundprincip: “Anima Sana in Corpore Sano” – ett sunt sinne i en sund kropp. “Denna studie understryker den avgörande betydelsen av kontinuerlig fysisk aktivitet, särskilt under tonåren, för att främja ett livslångt psykiskt välbefinnande”, säger Koda. ASICS fortsätter att motivera människor i alla åldrar att ägna sig åt regelbunden fysisk aktivitet som en grundpelare för mental hälsa.

Tags from the story
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *