Ny studie visar att få svenskar i medelåldern har perfekt hjärt-kärlhälsa

lifes simple 7

Som bekant råkade jag ut för en hjärtinfart för drygt två månader sedan och det har också gjort att jag vill lära mig så mycket som möjligt om ämnet och vad man kan göra för att undvika detta i framtiden. Hjärt-Lungfonden ger med jämna ut mellanrum ut värdefull information och här tar jag en närmare titt på en intressant studie som nyligen gjordes om svenskar hjärthälsa. Jag tar även en närmare titt på Lifes Simple 7 som skapats för att utbilda allmänheten om vikten av att upprätthålla ett hälsosamt hjärta och livsstil.

I en färsk studie som publicerats av forskare med stöd från Hjärt-Lungfonden har det framkommit att mindre än en femtedel av Sveriges medelålders befolkning har vad som anses vara en optimal hjärt- och kärlhälsa. Denna studie som bygger på data från SCAPIS-projektet (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study) visar även att drygt hälften av befolkningen har medelmåttig hjärt-kärlhälsa, medan nästan en tredjedel har låg hjärt-kärlhälsa.

Det är känt att över två miljoner svenskar lever med hjärt-kärlsjukdom, och det är Sveriges och även världens främsta dödsorsak med cirka 30 000 svenska dödsfall varje år.

Studien använder sig av American Heart Associations poängsystem “Lifes simple 7”, som omfattar blodtryck, blodsocker, totalkolesterol, rökning, BMI, matvanor och fysisk aktivitet. De olika komponenterna klassificeras på tre nivåer – ideal, medel och låg.

Resultaten av studien, som inkluderar data från över 30 000 medelålders (50-64 år) svenska deltagare, visar att endast 18,2% av deltagarna ligger på idealnivå, medan 51,9% har en medelmåttig hjärt-kärlhälsa och hela 29,9% anses ha dålig hjärt-kärlhälsa.

Studien visade också att kvinnor i större utsträckning än män befann sig på idealnivå för hjärt-kärlhälsa (23,9% jämfört med mäns 12%), och mindre kvinnor befann sig på låg nivå (23,5% jämfört med mäns 36,8%).

Det är uppenbart att det finns ett starkt behov av att fortsätta analysera och förbättra den kardiovaskulära hälsan i Sverige, och “Lifes simple 7” kan tjäna som ett viktigt verktyg för att hjälpa till att utforma hälsofrämjande strategier.

Vad är Lifes Simple 7?

“Lifes Simple 7” är en lista med sju hälsofaktorer och beteenden som utvecklats av American Heart Association (AHA) för att förbättra kardiovaskulär hälsa.

Det skapades som en del av ett försök att utbilda allmänheten om vikten av dessa faktorer för att upprätthålla ett hälsosamt hjärta och livsstil. De sju faktorerna omfattar följande:

  • Hantera blodtrycket: Om du håller ditt blodtryck inom ett hälsosamt intervall kan du kraftigt minska risken för hjärtsjukdomar och stroke.
  • Kontrollera kolesterolet: Högt kolesterol bidrar till att plack byggs upp i artärerna, vilket kan leda till hjärtsjukdom och stroke.
  • Minska blodsockret: Högt blodsocker kan skada hjärta, njurar, ögon och nerver. Livsstilsförändringar och, i vissa fall, medicinering kan hjälpa till att hantera blodsockernivåerna.
  • Var aktiv: Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till att minska flera kardiovaskulära riskfaktorer, t.ex. fetma, högt blodtryck, högt kolesterol och diabetes. Det stärker också själva hjärtat.
  • Ät bättre: En hälsosam kost är ett av de bästa vapnen du har för att bekämpa hjärt-kärlsjukdomar. Näringsrika livsmedel kan bidra till att hålla ditt hjärta och dina blodkärl i god form.
  • Gå ner i vikt: Om du har för mycket fett – särskilt om mycket av det sitter runt midjan – löper du större risk att drabbas av hälsoproblem som högt blodtryck, högt kolesterolvärde och diabetes.
  • Sluta röka: Cigarettrökare har en högre risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar. Om du röker är det bästa du kan göra för din hälsa att sluta.

Var och en av dessa faktorer kan förbättras genom livsstilsförändringar, och det är möjligt för individer att mäta och spåra sina framsteg över tid. AHA använder “Life’s Simple 7” som en guide för individer att förstå sina hälsorisker och att vidta åtgärder för att förbättra sin kardiovaskulära hälsa.

Fakta Lifes Simple 7 (eller ideal cardiovascular health)

Rökning

Idealnivå – har aldrig rökt eller slutade för mer än 12 månader sedan

Medelnivå – tidigare rökare, slutade för mindre än 12 månader sedan

Låg nivå – röker nu

BMI

Idealnivå – mindre än 25 kg/m2

Medelnivå – 25-29,9 kg/m2

Låg nivå – 30 kg/m2 eller mer

Fysisk aktivitet

Idealnivå – medelintensitet minst 150 minuter/vecka eller hög intensitet minst 75 minuter/vecka 

Medelnivå – medelintensitet 1-149 minuter/vecka eller hög intensitet 1-74 minuter/vecka

Låg nivå – ingen fysisk aktivitet

Diet*

Idealnivå – 4–5 komponenter på ideal nivå enligt rekommendationen 

Medelnivå – 2-3 komponenter på ideal nivå enligt rekommendationen

Låg nivå – 0-1 komponent på ideal nivå enligt rekommendationen

Kolesterol

Idealnivå – lägre än 5,2 mmol/L (obehandlat)

Medelnivå – 5,2-6,1 mmol/L (obehandlat) eller behandlat till målvärdet

Låg nivå – högre än 6,2 mmol/L

Blodtryck

Idealnivå – systoliskt tryck lägre än 120 mmHg och diastoliskt tryck lägre än 80 mmHg (obehandlat)

Medelnivå – systoliskt tryck 120-139 mmHg och diastoliskt tryck 80-89 mmHg (obehandlat) eller behandlat till målvärdet

Låg nivå – systoliskt tryck 140 mmHg eller över och diastoliskt tryck 90 mmHg eller över

Fastesocker

Idealnivå – mindre än 5,6 mmol/L (obehandlat)

Medelnivå – 5,6-6,9 mmol/L (obehandlat) eller behandlat till målvärdet

Låg nivå – 7 mmol/L eller mer

* Komponenterna är per 2000 kcal a) frukt och grönsaker 4,5 gånger om dagen eller mer, b) fisk två gånger i veckan eller mer, c) 85 gram fullkorn eller mer varje dag, d) mindre än 1 500 mg natrium (salt) per dag, e) sötade drycker max tre gånger i veckan

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *