Maltas roll som ledande inom iGaming-sektorn

Maltas roll som ledande inom iGaming-sektorn

Ni som följt bloggen en längre tid har kanske märkt att jag haft en del iGaming-relaterat (casino/betting) innehåll på min sajt. Det har sina orsaker. Som bekant bor jag på Malta som är en ledande iGaming-hubb i Europa med ett betydande antal onlinespelbolag belägna på ön. Här tar jag fram lite fakta om hur Malta blev så viktig inom denna sektor.

När jag först anlände till Malta 2019 började jag jobba hos ett affiliatebolag med flertalet casino experter. Detta var en lärorik tid för mig där jag lärde mig mycket om hur denna industri fungerar. Även i dagsläget har jag kontakt med branschen, inte minst genom mina vänner, där en stor del av dem jobbar i bolag inom iGaming.

Malta som ledande iGaming-hubb i Europa

Sedermera har Europa fått flera andra länder och städer som har stort inflytande inom iGaming, däribland Cypern och Malaga i Spanien. Men Malta är fortsättningsvis en betydande kraft inom branschen.

Malta har alltså skapat sig ett rykte som en ledande iGaming-hubb i Europa och denna framgång kan tillskrivas flera faktorer:

  • Banbrytande reglering: Malta var ett av de första EU-länderna att reglera onlinespel 2004, vilket skapade en tydlig och välrespekterad rättslig ram. Malta Gaming Authority (MGA) är känt för sin strikta licensieringsprocess och sitt fokus på ansvarsfullt spelande, vilket garanterar en säker miljö för både operatörer och spelare.
  • Medlemskap i EU: Genom att vara en del av EU får operatörer med maltesisk licens tillgång till en stor potentiell marknad och kan verka fritt inom EU.
  • Attraktiv affärsmiljö: Malta erbjuder en konkurrenskraftig bolagsskattesats, en kompetent och flerspråkig arbetskraft och en stark infrastruktur, vilket gör det till en attraktiv plats för företag att etablera sig och växa. 
  • Innovation och talang: Spelindustrin på Malta är känd för sitt fokus på innovation, och många företag utvecklar banbrytande spel och teknik. Detta fokus på innovation drivs av tillgången till en begåvad pool av yrkesverksamma från hela världen.

iGaming-industrin är en viktig bidragsgivare till Maltas ekonomi och genererar betydande intäkter och skapar tusentals jobb. Enligt studier står iGaming i dagsläget för ca. 12% av Maltas BNP, vilket säger en del om dess roll i Maltas ekonomi. Malta har idag över 300 spelbolag med en arbetsstyrka på över 10.000 personer från många olika nationaliteter.

Enligt mig är detta också en av de stora fördelarna med att bo på Malta. Här finns väldigt många nationaliteter på liten yta, vilket gör att du indirekt kommer i kontakt med många kulturer.

Malta Gaming Authority (MGA)

Det innovativa och robusta ramverket för spel som infördes 2004 var det som startade allt och det som påbörjade Maltas resa mot den ställning landet idag har inom iGaming-sektorn. Malta Gaming Authority (MGA) har sedan dess ansetts vara en flaggskeppsmyndighet inom spelindustrin. 

Att ett casino innehar en MGA-licens ses som ett tecken på kvalitet hos många spelare. MGA ställer nämligen höga krav på sina licenstagare att följa de regelverk som finns, likt den svenska spellicens som utfärdas av Spelinspektionen.

The Remote Gaming Regulations (Malta), som lanserades 2004, gjorde Malta till den första medlemsstaten i EU som reglerade distansspel. Remote Gaming Regulations har nu ersatts av den uppdaterade Gaming Act, som trädde i kraft i augusti 2018.

Framtiden för Malta inom iGaming-sektorn

Det finns många utmaningar för Malta om man vill behålla sin ställning som ledande inom iGaming-sektorn. Som EU:s minsta medlemsland är man beroende av att hitta sätt att diversifiera sin ekonomi utöver turismen och iGaming har hittills varit ett vinnande koncept. Men det krävs samtidigt att man håller sig innovativa och hittar nya orsaker till varför bolag skall etablera sig här. 

Det råder ingen tvekan om att gynnsamma skatteregler lockat många bolag till Malta, men samtidigt kommer detta sannolikt att bli av mindre betydelse i framtiden. Malta möter inte enbart konkurrens i Europa, utan även internationellt och då behövs andra incitament för att locka till sig och behålla befintliga aktörer på ön.

Men samtidigt har Malta också skapat sig en status inom branschen som inte skapas över en natt. Därför finns goda förhoppningar om att inte endast bibehålla sin status, utan även fortsätta utvecklas.

Sammanfattning

iGaming-industrin på Malta har sett flera år av aggressiv tillväxt och förväntar sig betydande momentum även i framtiden. Även om Malta möter viss konkurrens från andra länder som vill etablera sig inom iGaming, är Malta fortfarande en dominerande aktör på grund av dess etablerade rykte och pågående engagemang för att tillhandahålla en affärsmiljö i världsklass för branschen.

Även om jag inte direkt jobbar med iGaming själv just nu, är det omöjligt att inte vara involverad i den på ett eller annat sätt om du bor på Malta. Därför är det med stort intresse som jag följer branschen och dess utveckling.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *