Vilken olycksfallsförsäkring passar bra för löpare?

bästa olycksfallsförsäkring för löpare

Är du en löpare, professionell eller amatör, så innebär det oftast att du har en ökad risk för vissa skador och olyckor. Då kan det vara smart att välja en olycksfallsförsäkring för löpning. Det finns idag lite olika varianter av denna försäkring, allt från motionsloppförsäkring till försäkringsskydd för löpträning och lopp. För att välja den bästa olycksfallsförsäkring för löpning finns det en del saker du bör se till att ta hänsyn till. 

Vad bör försäkringen täcka?

Löpning kan ge upphov till skador så som mindre stukningar och sträckningar så väl som att du kan råka ut för allvarligare skador som frakturer eller muskelbristningar. Därför är det bra att välja en försäkring för löpare som täcker dessa saker. För att ha koll på om det gör det, se till att läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant. 

Kolla även av om den försäkring du funderar på att teckna även ersätter medicinska kostnader och eventuell rehabilitering efter en skada. Det är ju så att löpning i sig, det kan ge mindre skador, där det räcker med en enkel läkarbehandling så väl som att du kan råka ut för bra mycket allvarligare skador där du behöver rehabilitering i form av fysioterapi eller liknande. Att din försäkring täcker dessa kostnader är ett måste om du misstänker att du kan komma råka ut för detta. 

När du jämför olika olycksfallsförsäkringar för löpning och för att hitta bästa olycksfallsförsäkring 2024 är det också viktigt att ta hänsyn till en del andra saker. Det kan vara eventuella tilläggstjänster eller fördelar så som ersättning för förlorad arbetsinkomst om du inte kan arbeta på grund av en skada till ersättning för kostnader relaterade till annat på grund av att du skadats. 

När du letar efter den bästa olycksfallsförsäkringen för löpning så kan du även fundera på om du vill att den ska ersätta annat som har med din löpning att göra. Det kan vara utrustning så som löparskor eller andra tillbehör, om de skadas i samband med löpningen. Sedan är det även bra att kolla över om just din försäkring täcker tävlingsmoment eller om det bara är då du tränar. Du som löptränar mycket, du bör se till att satsa på en heltäckande försäkring. 

Ska du komplettera med en extra försäkring?

En bra sak du kan fundera på är att eventuellt komplettera din olycksfallsförsäkring med en extra försäkring för ekonomisk invaliditet. Ekonomisk invaliditet innebär helt enkelt att du på grund av en skada inte längre kan arbeta eller försörja dig på det sätt du gjorde innan. Så är det så att du aktivt springer och att löpning är en stor del av ditt liv, så är det inte fel att även satsa på en försäkring för ekonomisk invaliditet.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *