Nyttan med dubbla pass per dag

nyttan med dubbla pass per dag

När man gjort kroppen van vid två träningspass om dagen kommer man att märka att det finns mycket fördelar med detta upplägg.

Jag har också skrivit ett inlägg om nyttan och nackdelarna med att köra dubbla träningspass per dag. I detta inlägg hänvisade jag till boken Advanced Marathoning av Pete Pfitzinger och Scott Douglas där författarna bl.a. redovisar för sina teorier om när det lönar sig att dra dubbla träningspass per dag.

bästa böcker om maratonträning
Boken Advanced Marathoning av av Pete Pfitzinger och Scott Douglas

Enligt dem går gränsen vid en veckomängd på 121 km ifall dubbla träningspass skall fylla någon funktion. Ifall man rör sig under dessa mängder gör maratonlöparen klokast i att maximera den längd som man kan genomföra på ett träningspass per dag. Detta främst eftersom den träning som maratonlöparen har störst nytta av är sådan som lär kroppen att hushålla med knappa resurser och som alltså lär kroppen att utnyttja mer av fettdepåerna vid en given fart. Det gör man enligt författarna bäst vid ett längre pass istället för två pass, förutsatt att kilometermängden är den samma.

Jag har dock märkt många fördelar med att köra dubbla träningspass per dag. Precis som nämndes i inlägget tidigare är det ett utmärkt sätt att påskynda återhämtningen dagen efter ett tufft pass då man får ökad blodtillströmning i musklerna två gånger om dagen istället för bara en gång. Detta har jag märkt att minskar på stelheten betydligt och därför gör det enklare att köra tufft igen följande dag igen.

Det är således inte endast ett bra sätt att gå ner i vikt, utan även ett bra sätt att träna upp kroppen att stå emot den påfrestning som kroppen utsätts för när kolhydratförråden börjar tryta under ett maratonlopp.

En annan sak som kanske inte påtalades tillräckligt tydligt i inlägget är det faktum att morgonen är den tid på dygnet när kroppen är som mest tömd på kolhydrater. Ifall man ser till att bege sig iväg på sitt morgonpass innan frukosten gör det därför kroppen van vid att hushålla med knappa resurser och att därför köra på kroppens fettreserver. Det är således inte endast ett bra sätt att gå ner i vikt, utan även ett bra sätt att träna upp kroppen att stå emot den påfrestning som kroppen utsätts för när kolhydratförråden börjar tryta under ett maratonlopp.

Tidigare märkte jag att ett morgonpass påverkade kvällens träningspass i alltför hög grad för att det skulle vara värt det. Därför var jag länge tveksam till nödvändigheten med två pass om dagen. Speciellt när man har rätt långa arbetsdagar. När jag nu har gjort kroppen van vid träningsmängder på upp till 155 km i veckan har jag dock märkt att morgonpassen inte alls påverkar den träning som skall utföras på kvällen i desto större utsträckning.

Det verkar helt enkelt som att det är frågan om att kroppen behöver tid att vänja sig vid kilometermängden. Nu har även jag börjat märka fördelarna vid att dra två träningspass om dagen och det har blivit ett riktigt skönt sätt att komma igång dagen med.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *