Orsaker att träna 2-disciplinen

Foto: Georgie Pauwels

Idag har vi kommit fram till orsak nummer två till att träna och denna gång väljer jag den ack så viktiga disciplinen. Disciplin är en av de viktigaste egenskaperna inom de flesta områden i livet. Ofta är det skillnaden mellan att göra ett bra eller ett halvdant jobb, detta oavsett om det handlar om ens riktiga jobb eller något som man gör på fritiden.

Det som jag syftar på när jag skriver om disciplin som orsak till att träna är att träningen i sig många gånger kan göra att man blir mer disciplinerad som människa. Detta gäller oavsett vilken typ av hobby det handlar om, det behöver inte bara vara träning. Det är alltid bra att ha något vid sidan av ens riktiga jobb som ger en tillräckligt med utmaningar och som gör att man kan utvecklas och växa som person.

Wikipedia beskriver disciplin enligt följande:

Disciplin kan vidare beteckna en personlig egenskap. En disciplinerad person uppfyller sina åtaganden och handlar i enlighet med sin föreställning om vad som är bäst att göra, även då ett sådant handlande medför ett obehag på kort sikt. Denna egenskap betraktas av många som en eftertraktansvärd dygd.

Ingen kommer sig iväg och springer denna tid på året utan ett visst mått av disciplin. Jag vet inte om obehag är rätt ord för att beskriva den känsla som man kan ha innan man kommer sig iväg, men man kan i alla fall konstatera att det många gånger är motvilligt man beger sig ut i mörkret efter jobbet. När man sedan kommit sig iväg känns det alltid bättre och jag har aldrig någonsin ångrat ett träningspass i efterhand. Det som jag däremot har ångrat är ifall bristande disciplin eller det lilla obehag som man kände innan passet tog överhanden så att träningspasset blev ogjort.

Jag får rätt ofta höra att man endast skall träna ifall man känner för det, men handen på hjärtat, hur många känner för att ge sig ut i mörkret efter en lång arbetsdag? Där krävs en viss form av disciplin ifall man skall komma sig iväg. Men när man gjort det till en vana blir det allt lättare att komma sig iväg. Det självförtroende som det ger att man haft disciplin nog att trotsa obehaget gör sedan att det är mycket enklare att ge sig in i övriga obehagliga situationer och trotsa sin bekvämlighet.

Foto: Georgie Pauwels

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *