Kan hyperbar syrgasbehandling förbättra idrottsprestationen?

Kan hyperbar syrgasbehandling (HBOT) förbättra idrottsprestationen?

Inom idrotten är man ofta i framkant då det gäller att testa nya metoder för att optimera prestationen. En intressant behandling som är på frammarsch är hyperbar syrgasbehandling (HBOT) som innebär att syrgas i hög dos under tryck kan stressa ihjäl gamla och dåliga immunceller. Kvar blir en yngre och bättre fungerande population av immunceller som skall hjälpa mot många olika medicinska tillstånd.

I Sverige var det Akacia Medical som var en av de första klinikerna som presenterade den typ av syrekammare som erbjuder hyperbar syrgasbehandling i Sverige. Det är välrenommerade Oxyhelp syrekammare som finns hos denna klinik.

Det är även intressant att notera att biträdande överläkare och ansvarig för Hyperbarenheten på Karolinska universitetssjukhuset, Anders Kjellberg, nyligen skrivit en skrivit en avhandling om hyperbar syrgasbehandling. Utifrån tester på 20 patienter på Karolinska universitetssjukhuset kunde man konstatera att det fanns en stor skillnad hos de patentier som fick behandlingen och de som inte fick den. Bland annat förbättrades puls, andningsfrekvens och syresättning.

Just nu pågår även en studie på 80 patienter med post-covid där resultatet från syrgasbehandlingen kommer senare i år.

Vad är hyperbar syrgasbehandling (HBOT)?

Vad är hyperbar syrgasbehandling (HBOT)?

Hyperbar syrgasbehandling (HBOT) är en medicinsk behandling som innebär att man andas rent syre i en trycksatt miljö. Under HBOT sitter eller ligger patienterna i en kammare där lufttrycket höjs till cirka två till tre gånger högre än normalt atmosfärstryck. Detta gör att lungorna kan ta upp mer syre än vad som skulle vara möjligt vid andning av rent syre vid normalt lufttryck.

Det primära målet med HBOT är att öka mängden syre i blodet. Det syrerika blodet kan sedan främja snabbare läkning genom att förbättra kroppens naturliga läkningsprocesser.

Patienten går in i tryckkammaren, som antingen kan vara ett stort rum där flera personer får behandling samtidigt eller en mindre rörliknande kammare avsedd för en person.

Behandlingen tar vanligtvis 1-2 timmar, och patienterna kan behöva flera behandlingar beroende på vilket tillstånd som behandlas.

Fördelar med hyperbar syrebehandling

Det finns en rad fördelar som patienter kan förväntas ha från hyperbar syrebehandling. Här är några av dessa:

  1. Ökar syretillförseln till vävnaderna.
  2. Minskar inflammation och främjar bildandet av nya blodkärl.
  3. Förbättrar immunförsvarets förmåga att bekämpa infektioner.
  4. Hjälper till vid läkning av skadad vävnad.

Möjliga risker med hyperbar syrebehandling

I allmänhet anses hyperbar syrebehandling säkert, men potentiella biverkningar inkluderar obehag i öronen på grund av tryckförändringar, bihålesmärta och i sällsynta fall syretoxicitet som kan orsaka kramper.

Var hittar man hyperbar syrebehandling (HBOT) i Sverige?

HBOT finns tillgängligt på många sjukhus och i Sverige nu alltså även på Akacia Medical. Den används ofta som en del av en omfattande behandlingsplan tillsammans med andra terapier.

Vem kan ha nytta av hyperbar syrebehandling?

Hyperbar syrgasterapi (HBOT) kan vara nyttig för många olika typer av människor och för olika medicinska tillstånd. Bland annat idrottare använder sig av metoden för att påskynda återhämtningen efter träning och för att förbättra prestandan och minska risken för skador.

Men även för följande tillstånd kan hyperbar syrebehandling hjälpa:

  • Kronisk trötthetssyndrom eller fibromyalgi
  • Främja läkning av skadad vävnad
  • Neurologiska tillstånd som stroke, traumatisk hjärnskada och cerebral pares
  • Autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit och lupus för att främja immunsystemets funktion
  • Vid autismspektrumtillstånd för att förbättra symtom som kommunikation och social interaktion

Om du vill läsa mer i detalj om hur vad hyperbar syrebehandling är och vetenskapen bakom denna rekommenderar jag att du går in på HBOT.se och läser på om metoden.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *