VO2 Max

VO2 Max Guide

VO2 Max – Den ultimata Guiden

by

VO2 Max, eller maximal syreupptagning, är ett viktigt mått när det gäller kondition och hälsa. Det representerar den maximala mängd syre som en person kan använda under intensiv träning och är en viktig indikator på kardiovaskulär kondition och aerob uthållighet. Ju högre VO2 Max, desto mer syre kan kroppen förbruka…